Ιστοσελίδες για: ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ελληνικές ιστοσελίδες που ανήκουν στην κατηγορία: ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Α/Α Ιστοσελίδα
1 H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου... Επίσκεψη...
2 Gov.gr: e-πλατφόρμες για ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Ηλεκτρονική e-πλατφόρμα... Επίσκεψη...
3 emvolio.gov.gr/freedompass: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Freedom Pass! Εφόσον... Επίσκεψη...
4 Eudcc.gov.gr: Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 - gov.gr. Έκδοση του... Επίσκεψη...
5 Travel.gov.gr: Passenger Location Form - PLF form - PLF φόρμα - QR code - GDPR... Επίσκεψη...
6 Tourism4all.gov.gr: Τουρισμός για όλους. Διακοπές για όλους. Βρείτε διαμονή... Επίσκεψη...
7 Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική... Επίσκεψη...
8 Gov map: Χάρτης για Δημόσιες Υπηρεσίες - govmap.gr Το GOVMAP είναι ένας... Επίσκεψη...