Ιστοσελίδες για: εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Κατάλογος με Ελληνικές ιστοσελίδες που ανήκουν στη θεματική ενότητα: εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Go Learn: Εκπαιδευτικός Οργανισμός - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ. Σεμινάρια - Πιστοποιήσεις...
Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών Datalabs είναι γνωστά για την εκμάθηση και την πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές...